Štátna jazyková škola v Košiciach

Časté otázky

1. Kto sa môže stať študentom Jazykovej školy?

Študentom našej školy sa môže stať ktokoľvek, kto na začiatku štúdia dovŕšil aspoň 14 rokov, ale väčšina našich poslucháčov sú dospelí ľudia v aktívnom veku. Samozrejme vzdelanie poskytujeme všetkým dospelým, aj v dôchodkovom veku.

2. Ako prebieha zápis na školu?

Je potrebné, aby ste prišli do školy a vybrali si kurz, ktorý chcete navštevovať. Ak je do tohto kurzu potrebné napísať zaraďovací test, napíšete ho priamo pri zápise. Po napísaní testu dostanete šek na zaplatenie zápisného a školného. Študentom našej školy sa stávate až po zaplatení týchto poplatkov.

3. Platí sa za vykonanie zaraďovacieho testu?

V období zápisu sa za vykonanie tohto testu neplatí. Po začatí nového šk. roku je test spoplatnený sumou 5€.

4. Je potrebné zaplatiť zápisné už pred zápisom?

Nie, zápisné sa platí až spolu so školným, keď už študent presne vie, ktorý kurz bude navštevovať.

5. Kedy sa robia tzv. zaraďovacie / vstupné testy?

Tieto testy sa robia počas zápisu.