Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk

IELTS (International English Language Testing System – Medzinárodný systém testovania anglického jazyka), ktoré sú uznávané najlepšími univerzitami v USA, Veľkej Británii, Kanade, Austrálii a na mnohých ďalších. V Austrálii, Kanade a iných štátoch je ich absolvovanie jednou z podmienok pre získanie pracovných víz.

IELTS je celosvetovo uznávaná skúška z anglického jazyka, ktorú každoročne absolvuje viac ako 1,2 milióna kandidátov kvôli tomu, aby mohli zahájiť svoju cestu za vzdelaním alebo prácou.

IELTS sú uznávané vo viac ako 6000 organizáciách v 120 krajinách sveta.

FCE, CAE, CPE,

FCE je certifikát pre ľudí, ktorí používajú každodennú písanú a hovorenú angličtinu na stredne pokročilej úrovni. Certifikát je ideálny pre ľudí, ktorí chcú používat angličtinu na pracovné alebo študijné účely.

CAE je certifikát pre pokročilých používateľov angličtiny. CAE je určený pre ľudí, ktorí vedia používať angličtinu v písanej i hovorenej forme hlavne na profesionálne a spoločenské účely. Certifikát je uznávaný na pracovné alebo študijné účely.

CPE je Cambridge ESOL skúškou pre najpokročilejších. Je určený pre ľudí používajúcich angličtinu na profesionálne alebo študijné účely.

CPE je na úrovni C2 Spoločného európskeho rámca pre jazyky (CEFR) – medzinárodne uznávaná skúška jazykových schopností. Rámec je rozdelený na šesť úrovní jazykovej schopnosti od A1 po C2.

CPE je medzinárodne uznávaný certifikát na pracovné a študijné účely. Tisícky zamestnávateľov, univerzity a vládne úrady oficiálne uznávajú CPE ako dôkaz spôsobilosti v anglickom jazyku.

Od používateľa na úrovni C2 je očakávané že: rozumie prakticky všetkému, čo počuje a číta, robí si precízne a kompletné poznámky počas prezentácie, rozumie hovorovým poznámkam, hovorí o komplexných a citlivých témach bez rozpačitosti.