Štátna jazyková škola v Košiciach

ECL

Medzinárodné certifikáty ECL (European Consortium for the Attainment in Modern Languages)

ECL združuje univerzity a inštitúcie, ktoré reprezentujú európske jazyky. Ich cieľom je propagovať učenie sa európskych jazykov, pričom kladú dôraz na menej rozšírené a používané jazyky.

Systém jazykových skúšok ECL je v súlade s Európskym referenčným rámcom a jazykové stupne sú v rozpätí od úrovne A2 až po C1. Skúšku ECL je možné robit z viacerých jazykov. Sú nimi slovenčina, čeština, maďarčina, poľština, srbčina, rumunčina, bulharčina, ruština, angličtina, nemčina, taliančina a španielčina.