Štátna jazyková škola v Košiciach

Španielsky jazyk

Certifikáty zo Španielčiny ako cudzieho jazyka: DELE

Certifikáty zo španielčiny ako cudzieho jazyka (DELE) sú oficiálne skúšky s medzinárodnou platnosťou, ktoré akreditujú úroveň ovládania španielskeho jazyka. Organizuje ich španielska kultúrna inštitúciaInstituto Cervantes v mene Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva.

Testy sa pripravujú a vyhodnocujú na Univerzite v Salamanke, ktorá spolupracuje s Intituto Cervantes.

Aké sú výhody skúšok DELE?