Štátna jazyková škola v Košiciach

Ruský jazyk

Základnou učebnicou, ktorá sa používa na vyučovaní je Raduga po novomu.

Ruský jazyk - Vyučuje sa základný a stredný kurz, pričom každý kurz trvá 2 roky

                    - Každý kurz má rozsah 2 hodiny týždenne, teda 1x90 minút