Štátna jazyková škola v Košiciach

Slovenský jazyk

Slovenčina pre cudzincov - Vyučuje sa základný kurz, ktorý trvá 2 roky

                                          - Každý kurz má rozsah 4 hodiny týždenne, teda 2x90 minút