Štátna jazyková škola v Košiciach

Zmluvy, objednávky, faktúry

Podľa zákona 546/2010 Z. z. sme povinní zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a dokumenty našej organizácie.

Zmluvy, objednávky, faktúry a dokumenty sú zverejnené na stránke zriaďovateľa KSK.