Štátna jazyková škola v Košiciach

Vedenie a zamestnanci

Vedenie a sekretariát

                                   Mgr. Drahoslava Vasiľová
                                   riaditeľka
                                   Tel.: (055)7287901
                                   e-mail: drahoslava.vasilova@sjs.sk

                                   Ildikó Gal Andrezlyová
                                   asistentka riaditeľky
                                   Tel: (055)7287901
                                   e-mail: ildiko.andrezlyova@sjs.sk

 

Učitelia a lektori

Tel. (055)6220498   (cez školský rok volať po 14:00)

 

Anglický jazyk                                                                                 

Mgr. Marta Babičová  
Mgr. Anna Puzderová e-mail: anna.puzderova@sjs.sk
Mgr. Lívia Hrabkovská e-mail: livia.hrabkovska@gmail.com
Mgr. Kamila Kollárová e-mail:  kami@gmail.com
Mgr. Katarína Kramarčíková  e-mail:  katka.kramarcik@gmail.com
Andrew Meyer
Mgr. Drahoslava Vasiľová  e-mail: drahoslava.vasilova@sjs.sk
                                                                                       

Nemecký jazyk

Mgr. Miroslava Kušnírová  e-mail: miroslava.kusnirova@sjs.sk
PhDr. Katarína Talánová   e-mail: katalyn03223@gmail.com
 

Francúzsky jazyk

Mgr. Magdaléna Horáková  
 
Španielsky jazyk
Mgr. Karin Bogsch   e-mail: karin.bogsch@gmx.es

Taliansky jazyk

Mgr. Lenka Lengyelová e-mail: lenkalengyelova70@gmail.com