Štátna jazyková škola v Košiciach

Verejné obstarávanie a oznamy

Verejné obstarávanie 2013 - neuskukutočnilo sa žiadne

Verejné obstarávanie 2014 - neuskukutočnilo sa žiadne

Verejné obstarávanie 2015 - neuskukutočnilo sa žiadne

Verejné obstarávanie 2016 - neuskukutočnilo sa žiadne

Zmluvy, faktúry a objednávky škola zverejňuje na stránke zriaďovateľa VÚC Košice.

 

Uznania kreditov zamestnancom školy

 

Vykonanie prvej atestácie

Dňa 30.11.2016 vykonala naša kolegyňa Mgr. Lívia Hrabkovská prvú atestáciu podľa § 50 zákona č. 317/209 Z.z. o

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.