Štátna jazyková škola v Košiciach

Oznamy

ZÁKLADNÁ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA

Ponúkame prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (B2), ktorá sa bude konať v jarnom termíne 2018

VOĽNÉ MIESTA

Voľné miesta v kurzoch maďarčiny, angličtiny pre seniorov, slovenčiny pre cudzincov