Štátna jazyková škola v Košiciach

Oznamy

Oznam pre poslucháčov v kurzoch p. Puzderovej

Oznamujeme všetkým poslucháčom, ktorí navštevujú kurzy  p. Puzderovej, že zo zdravotných dôvodov je vyučovanie v týchto kurzoch do 26.3.2019 zrušené. V prípade záujmu sa poslucháči môžu zúčastniť hodín iných vyučujúcich v paralelných kurzoch, prípadne v konverzačnom kurze.

JARNÉ TERMÍNY ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK

Termíny písomnej a ústnej časti štátnych jazykových skúšok nájdete v sekcii ŠTÁTNE SKÚŠKY