Štátna jazyková škola v Košiciach

Oznamy

VOĽNÉ MIESTA

Voľné miesta v kurzoch maďarčiny a angličtiny pre seniorov

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Termíny ŠJS nájdete v sekcii Štátne skúšky

ZÁPIS DO KURZOV POKRAČUJE AJ V SEPTEMBRI

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 SA ZAČÍNA V PONDELOK 11.9.2017.