Štátna jazyková škola v Košiciach

Oznamy

Nemčina pre opatrovateľky

Otvárame kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky

Informácie na t. č. 0903 529 515

VOĽNÉ MIESTA

Voľné miesta v kurzoch maďarčiny a angličtiny pre seniorov