Štátna jazyková škola v Košiciach

Oznamy

JARNÉ TERMÍNY ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK

Termíny písomnej a ústnej časti štátnych jazykových skúšok nájdete v sekcii ŠTÁTNE SKÚŠKY