Štátna jazyková škola v Košiciach

Oznamy

TERMÍNY ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK - JAR 2018

Základná štátna jazyková skúška  z anglického  jazyka
písomná časť sa bude konať 24.4.2018

ústna časť sa bude konať 28.5.2018

Všeobecná štátna jazyková skúška  z anglického  jazyka
písomná časť sa bude konať 26.4.2018

ústna časť sa bude konať 30.5.2018

Všeobecná štátna jazyková skúška  z nemeckého  jazyka
písomná časť sa bude konať 27.4.2018

ústna časť sa bude konať 30.5.2018

Špeciálna štátna jazyková skúška z anglického jazyka - prekladateľský odbor
písomná časť sa bude konať 28.5.2018

ústna časť sa bude konať 18.6.2018

<< Späť na predošlú stránku