Štátna jazyková škola v Košiciach

Poplatky

Poplatky v školskom roku 2017/2018

 Poslucháči platia za celý školský rok, teda 10 mesiacov nasledujúce poplatky:

DOSPELÍ
4 vyuč. hod. týždenne - 190 €

2 vyuč. hod. týždenne - 115€

ŠTUDENTI  A  ŽIACI
4 vyuč. hod. týždenne - 140€

2 vyuč. hod. týždenne - 90€

Cena za kurz je vrátane zápisného 15€, ktoré sa nevracia

Vrátenie školného je možné, iba ak oň poslucháč požiada z vážnych a doložených dôvodov do 30.9. v danom školskom roku, pričom dovtedy sa nezúčastňoval vyučovania.

Údaje pre platbu internetbankingom:

číslo účtu IBAN: SK1481800000007000354708

Variabilný symbol: podľa jazyka, ANJ: 01 NEJ: 02 FRJ: 03 RUJ: 04
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: skratka jazyka (ANJ/NEJ/FRJ/ŠPJ) + meno poslucháča

 

Ak poslucháč navštevuje viac kurzov, zápisné platí iba raz

Noví poslucháči – študenti SŠ a VŠ musia priniesť potvrdenie o návšteve školy.

ŠPECIÁLNE KURZY
4 vyuč. hod. týždenne: školné    22 €/mes. x  10 mesiacov  + 15€ zápisné =  235 € 
 

Poplatky za vykonanie štátnych jazykových skúšok

(všeobecnej, základnej a špeciálnej):
 

interní poslucháči  95 €
externí poslucháči 145 €

Poplatok za vykonenie odbornej štátnej jazykovej skúšky 55 €

Poplatok za vydanie Osvedčenia o jazykovej spôsobilosti z cudzieho jazyka:
 

dospelí poslucháči 50 €
študenti a žiaci  25 €