Štátna jazyková škola v Košiciach

Sťažnosti, podnety

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety


Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

osobne

Jazyková škola
Hlavná 113
Košice

Pondelok • 10:00 - 18:00
Utorok •      10:00 - 18:00
Streda •      10:00 - 18:00
Štvrtok •     10:00 - 18:00
Piatok •      10:00 - 18:00

poštou

Jazyková škola
Hlavná 113
040 01 Košice
   
telefonicky

info  0907448040
zborovňa  055-6220498
 

elektronickou poštou

   info@sjs.sk
  drahoslava.vasilova@sjs.sk