Štátna jazyková škola v Košiciach

Uznania kreditov

uznania kreditov zamestnancom školy

 

Vykonanie prvej atestácie

Dňa 30.11.2016 vykonala naša kolegyňa Mgr. Lívia Hrabkovská prvú atestáciu podľa § 50 zákona č. 317/209 Z.z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.