Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA  -  ROZVRH  2017/2018

ANGLICKÝ  JAZYK

 Štandardné kurzy      

Ročník Značka Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. A I/1 pondelok
streda

16:50 – 18:20
15:45 – 17:15

315 Hrabkovská
1. A I/2 streda
piatok
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
 
322 Kollárová
2. A II/1 pondelok
streda
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
 
321 Babičová
2. A II/2 utorok
štvrtok
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
322 Kollárová
2. A II/3 utorok
štvrtok

15:45 – 17:15
15:45 – 17:15

322 Kollárová
3. A III/1 pondelok
streda
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
 
318 Vasiľová
3. A III/2 pondelok
streda
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
318 Vasiľová
3. A III/4 pondelok 18:30 – 20:00
 
315 Hrabkovská
4. A IV/1 pondelok
štvrtok
15:10 – 16:40
15:45 – 17:15
 
317 Puzderová
4. A IV/2 utorok
štvrtok
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
317 Puzderová
4. A IV/3 pondelok
streda
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
322 Kramarčíková
5. A V/1 pondelok
štvrtok
 
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
321 Babičová
5. A V/2 streda
piatok
 
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
321 Babičová
5. A V/3 streda
piatok
 
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
315 Hrabkovská
5. A V/4 pondelok 18:30 – 20:00 317 Puzderová
 
6. A VI/1 utorok
piatok
 
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
321 Babičová
6. A VI/2 utorok
štvrtok
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
 
321 Babičová
6. A VI/3 pondelok
štvrtok
15:10 – 16:40
15:45 – 17:15
 
315 Hrabkovská
7. A VII/1 utorok
štvrtok
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
315 Hrabkovská
7. A VII/2 pondelok
streda
16:50 – 18:20
15:45 – 17:15
 
317 Puzderová

Konverzácie a špeciálne kurzy

Konv. A V/k utorok
štvrtok
 
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
319 Andrew Meyer
Konv. A VII/k utorok
štvrtok
 
15:45 – 17:15
17:30 – 19:00
319 Andrew Meyer
  A /z utorok
piatok
 
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
317 Puzderová
  A /g streda 17:30 – 19:00 317 Puzderová
 
  A /s streda 14:00 - 15:30 315

Hrabkovská

 

  A /p pondelok

15:45 – 17:15
17:30 – 19:00

309 Trličová

k - konverzačný kurz

z - príprava na základnú štátnu skúšku

g - gramatický kurz

p - príprava na špeciálnu prekladateľskú jazykovú skúšku

s - angličtina pre seniorov