Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk

2019 / 2020

Ročník

Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. A I/1 010101

pondelok

16:50 - 18:20

317 Puzderová
2. A II/1 010201

utorok

štvrtok

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

321 Babičová
2. A II/2 010202

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

315 Hrabkovská
3. A III/1 010301

pondelok

streda

16:50 - 18:20

15:45 - 17:15

315 Hrabkovská
3. A III/2 010302

utorok

piatok

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

317 Puzderová
4. A IV/1 010401

pondelok

streda

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

321 Babičová
4. A IV/2 010403

pondelok

streda

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

321 Babičová
5.  A V/3 010404

pondelok

streda

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

318 Vasiľová
5. A V/1 010501

pondelok

piatok

18:30 - 20:00

15:45 - 17:15

315 Hrabkovská
5. A V/2 010502

pondelok

streda

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

318 Vasiľová
6. A VI/1 010601

pondelok

štvrtok

15:10 - 16:40

15:45 -17:15

317 Puzderová
6.  A VI/2 010602

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

317 Puzderová
6. A VI/p 010604

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

321 Babičová

prípravný

zákl. ŠJS

A /za1 010801

pondelok

streda

18:30 - 20:00

17:30 - 19:00

317 Puzderová

prípravný

zákl. ŠJS

A/za2 010804

pondelok

piatok

16:50 - 18:20

17:30 - 19:00

317 Puzderová

prípravný

všeob. ŠJS

A /vš1 010802

pondelok

štvrtok

15:10 - 16:40

15:45 - 17:15

315 Hrabkovská

prípravný

všeob. ŠJS

A /vš2 010803

streda

piatok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

315 Hrabkovská

prípravný 

špec. ŠJS

prekl.

A /pr 010805 pondelok

15:45 - 17:15

17:30 - 19:00

217 Trličová
konverz. A /k 010806

utorok

štvrtok

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

319 Kariem
kurz pre seniorov A /s 010808 utorok 15:45 - 17:15 315 Hrabkovská