Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA  -  ROZVRH  2018/2019

ANGLICKÝ  JAZYK

 Štandardné kurzy      

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. A I/1 010101 utorok
štvrtok

15:45 - 17:15
15:45 – 17:15

321 Babičová
1. A I/2 010102 utorok
štvrtok
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
(315) (Hrabkovská)
2. A II/1 010201 pondelok
streda
16:50 - 18:20
15:45 – 17:15
 
315 Hrabkovská
2. A II/2 010202 streda
piatok
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
 
322 Kollárová
3. A III/1 010301 pondelok
streda

15:45 – 17:15
15:45 – 17:15

321 Babičová
3. A III/2 010302 utorok
štvrtok
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
322 Kollárová
3. A III/3 010303 utorok
štvrtok
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
322 Kollárová
3. A III/4 010304 pondelok 18:30 – 20:00
 
315 Hrabkovská
4. A IV/1 010401 pondelok
streda
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
 
318 Vasiľová
4. A IV/2 010402 pondelok
streda
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
318 Vasiľová
4. A IV/3 010403 streda
piatok
15:45 – 17:15
17:30 – 19:00
 
317 Puzderová
5. A V/1 010501 pondelok
štvrtok
 
15:10 – 16:40
15:45 – 17:15
317 Puzderová
5. A V/2 010502 utorok
štvrtok
 
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
317 Puzderová
6. A VI/1 010601 pondelok
štvrtok
 
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
321 Babičová
6. A VI/2 010602 streda
piatok
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
 
321 Babičová
6. A VI/3 010603 streda
piatok
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
 
315 Hrabkovská

Konverzačné, špecializované a špeciálne kurzy

Konv. A k/1 010801 utorok
štvrtok
 
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
319 lektor
Konv. A k/2 010802 utorok
štvrtok
 
15:45 – 17:15
17:30 – 19:00
319 lektor
  A /za 010803 utorok
piatok
 
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
317 Puzderová
  A /vš1 010804 pondelok
štvrtok
15:10 – 16:40
15:45 – 17:15
315 Hrabkovská
 
  A /vš2 010805 utorok
piatok
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
317 Puzderová
 
A /p
010808 pondelok 15:45 – 17:15
17:30 – 19:00
217 Trličová
  A /s   streda 14:00 - 15:30 315

Hrabkovská

 

  A II/p

010203

       
  A IV/p 010403 streda
piatok
15:45 – 17:15
17:30 – 19:00
   
  A VI/p 010604 utorok
piatok
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
321 Babičová
  A /g1 010806 pondelok 16:50 - 18:20 317 Puzderová
  A /g2 010807 utorok 15:45 – 17:15 (315) (Hrabkovská)
  A /m 010809 utorok
štvrtok
17:30 – 19:00
17:30 – 19:00
315 Hrabkovská
  A /life 010810        

k - konverzačný kurz

za - príprava na základnú štátnu skúšku

vš - príprava na všeobecnú štátnu skúšku

g - gramatický kurz

pr - príprava na špeciálnu prekladateľskú jazykovú skúšku

p - prehlbujúci kurz

s - angličtina pre seniorov

m - príprava na maturitnú skúšku

life - Lifystyle English