Štátna jazyková škola v Košiciach

Francúzsky jazyk

Základný kurz
I. ročník
F  I/1         pondelok    16.00  -17.30  a    piatok       17.40 -19.10      Horáková           319/ II.posch.

II. ročník
F  II/1        streda         17.40 -19.10   a    piatok       16.00 -17.30      Horáková           319/ II.posch.

Stredný kurz
I. ročník
F  III/1       pondelok     17.40 -19.10  a    streda       16.00-17.30       Horáková           319/ II.posch.