Štátna jazyková škola v Košiciach

Maďarský jazyk

 Rozpis kurzov na školský rok 2017 – 2018

Maďarský jazyk

Kurz                       Čas vyučovania                                                      Vyučujúci prof.                Trieda č.

Základný kurz


1. ročník                  streda      15.45 - 17.15                                           Tóthová                     312 / II. posch.