Štátna jazyková škola v Košiciach

Maďarský jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2018 / 2019

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. M I/1 080101 streda 16:30 - 18:00 217 Tóthová