Štátna jazyková škola v Košiciach

Maďarský jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2019 / 2020

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. M I/1 080101 štvrtok 16:00 - 17:30   Tóthová
2. M II/1 080102 streda 16:15 - 17:45   Tóthová