Štátna jazyková škola v Košiciach

Maďarský jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2018 / 2019

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. M I/1 080101 streda 17:30 - 19:00 312 Tóthová
2. M II/1 080201 streda 15:45 - 17:15 312 Tóthová