Štátna jazyková škola v Košiciach

Nemecký jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2018 / 2019

NEMECKÝ JAZYK

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. N I/1 020101

utorok
štvrtok

17:30 – 19:00
17:30 - 19:00
310 Zavatčanová
2. N II/1 020201 pondelok
piatok
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
312 Kušnírová
3. N III/1 020301 pondelok
streda
15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
312 Kušnírová
4. N IV/1 020401 pondelok
piatok
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
310 Zavatčanová
5. N V/1 020501 pondelok
piatok
15:45 – 17:15
17:30 – 19:00
310 Zavatčanová
6. N VI/1 020601

pondelok
streda

15:45 – 17:15
15:45 – 17:15
312 Kušnírová
  N /vš 020701 streda
piatok
17:30 – 19:00
17:30 - 19:00
312 Kušnírová