Štátna jazyková škola v Košiciach

Nemecký jazyk

2019 / 2020

Ročník

Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. N I/1

020101

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

15:45 - 17:15

310 Zavatčanová
2. N II/1 020201

utorok

štvrtok

15:45 - 17:15

17:30 - 19:00

310 Zavatčanová
3. N III/1 020301

pondelok

piatok

17:30 - 19:00

15:45 - 17:15

312 Kušnírová
4 N IV/1 020401

pondelok

streda

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

312 Kušnírová
5. N V/1 020501

pondelok

piatok

15:45 - 17:15

17:30 - 19:00

310 Zavatčanová
6. N VI/1 020601

pondelok

piatok

17:30 - 19:00

15:45 - 17:15

310 Zavatčanová
7. N /vš 020701

streda

piatok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

312 Kušnírová