Štátna jazyková škola v Košiciach

Nemecký jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2017 / 2018

NEMECKÝ JAZYK

Ročník Značka Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. N I/1 pondelok
štvrtok
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
312 Kušnírová
2. N II/1 pondelok
štvrtok
15:45 – 17:15
15.45 – 17:15
312 Kušnírová
3. N III/1 streda
piatok
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
310 Talánová
4. N IV/1 pondelok
piatok
15:45 – 17:15
17:30 – 19:00
310 Talánová
5. N V/1 pondelok
streda
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
310 Talánová
6. N VI/1 utorok
piatok
15:45 – 17:15
17:30 – 19:00
312 Kušnírová
7. N VII/1 utorok
piatok
17:30 – 19:00
15:45 – 17:15
312 Kušnírová