Štátna jazyková škola v Košiciach

Ruský jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2018 / 2019

Ročník Značka VS Deň čas Trieda Vyučujúci
1. R I/1 040101 utorok 15:45 - 17:15 320 Strýková
2. R II/1 040201 utorok 17:30 - 19:00 320 Strýková