Štátna jazyková škola v Košiciach

Ruský jazyk

Rozpis kurzov na školský rok 2017 – 2018

Kurz            Čas vyučovania                                    Vyučujúci prof.        Trieda č.

Ruský jazyk

Základný kurz
I. ročník
R  I/1      štvrtok      15.45 . 17.15                             Talánová           320/ II.posch.

Stredný kurz
II. ročník
R  II/1     štvrtok     17.30 - 19.00                             Talánová            320/ II.posch.