Štátna jazyková škola v Košiciach

Ruský jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2018 / 2019

Ročník Značka VS Deň čas Trieda Vyučujúci
3. R III/1 040201 utorok 17:30 - 19:00 320 Strýková