Štátna jazyková škola v Košiciach

Ruský jazyk

Rozpis kurzov na školský rok 2017 – 2018

Kurz            Čas vyučovania                                    Vyučujúci prof.        Trieda č.

Ruský jazyk

Základný kurz

II. ročník
R  II/1     utorok    16.15 - 17.45                                 Strýková                 320/ II.posch.