Štátna jazyková škola v Košiciach

Slovenčina pre cudzincov

Rozpis kurzov na školský rok 2017 – 2018

Kurz                         Čas vyučovania                               Vyučujúci prof.        Trieda č.

Slovenský jazyk

Základný kurz

I. ročník
S I/1        utorok          15.45 - 17.15  a    piatok       15.45 -17.15        Hrabkovská      315/ II.posch.

II. ročník
S II/1       utorok          14.00 -15.30   a    piatok      14:00 - 15.30        Puzderová        317/ II.posch.