Štátna jazyková škola v Košiciach

Španielsky jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2018 / 2019

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. Šp I/1 060101

streda

piatok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

320 Bogsch
2. Šp II/1 060201

streda

 

15:45 - 17:15

 

320 Bogsch