Štátna jazyková škola v Košiciach

Taliansky jazyk

Rozpis kurzov na školský rok 2017 – 2018

Taliansky jazyk

Kurz                       Čas vyučovania                                                      Vyučujúci prof.                Trieda č.

Základný kurz

I. ročník
T  I/1     utorok      15.45 - 17.15     štvrtok 17.30 - 19.00                   Lengyelová                       310/ II. posch.

II. ročník
T  II/1     utorok     17:30 - 19.00                                                         Lengyelová                       310/ II. posch.