Štátna jazyková škola v Košiciach

Taliansky jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2018 / 2019

Ročníik Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. T I/1 070101

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

15:45 - 17:15

310 Lengyelová
2. T II/1 070201

utorok

štvrtok

15:45 - 17:15

17:30 - 19:00

310 Lengyelová