Štátna jazyková škola v Košiciach

Taliansky jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2019 / 2020

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
2. T II/1 070201

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

15:45 - 17:15

321 Lengyelová