Štátna jazyková škola v Košiciach

Prihláška, termíny

Na  štátnu jazykovú skúšku  sa môžete prihlásiť každý školský rok:

Jarný termín 2018:

Základná štátna jazyková skúška  z anglického  jazyka

písomná časť sa bude konať 24.4.2018

ústna časť sa bude konať 25.5. a 28.5.2018

Všeobecná štátna jazyková skúška  z anglického  jazyka

písomná časť sa bude konať 26.4.2018

ústna časť sa bude konať 30.5.2018

Všeobecná štátna jazyková skúška  z nemeckého  jazyka

písomná časť sa bude konať 27.4.2018

ústna časť sa bude konať 30.5.2018

Špeciálna štátna jazyková skúška z anglického jazyka - prekladateľský odbor

písomná časť sa bude konať 28.5.2018

ústna časť sa bude konať 18.6.2018

 

Podmienkou prihlásenia je zaplatenie poplatku (viď POPLATKY) a doručenie kompletne a správne vyplnenej a podpísanej prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení (napr. kópia ústrižku).

prihláška na štátnu jazykovú skúšku

Poplatok za  štátnu skúšku z jazyka môžete zaplatiť

Doklad o zaplatení si uschovajte a prineste so sebou na písomnú časť skúšky. Rovnako je potrebné priniesť si občiansky preukaz.

Prihlášku je potrebné vyplniť kompletne. V časti Prečítaná literatúra je potrebné uviesť zoznam 5 diel beletrie od autorov píšucich v jazyku, z ktorého budete robiť skúšku, pričom celkový počet strán je najmenej 500. Do zoznamu neuvádzajte tituly odbornej literatúry ani päť titulov toho istého autora.