Štátna jazyková škola v Košiciach

Prihláška, termíny

Na  štátnu jazykovú skúšku  sa môžete prihlásiť každý školský rok:

Jesenný termín 2019:

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka:

písomná časť sa bude konať 18.10.2019

ústna časť sa bude konať 7.11.2019

 

Všeobecná štátna jazyková skúška  z anglického / nemeckého jazyka:

písomná časť sa bude konať 18.10.2019

ústna časť z nemeckého jazyka sa bude konať 8.11.2019

ústna časť z anglického jazyka sa bude konať 8.11.2019.

 

Podmienkou prihlásenia je zaplatenie poplatku (viď POPLATKY) a doručenie kompletne a správne vyplnenej a podpísanej prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení (napr. kópia ústrižku).

prihláška na štátnu jazykovú skúšku

Poplatok za  štátnu skúšku z jazyka môžete zaplatiť

Doklad o zaplatení si uschovajte a prineste so sebou na písomnú časť skúšky. Rovnako je potrebné priniesť si občiansky preukaz.

Prihlášku je potrebné vyplniť kompletne. V časti Prečítaná literatúra je potrebné uviesť zoznam 5 diel beletrie od autorov píšucich v jazyku, z ktorého budete robiť skúšku, pričom celkový počet strán je najmenej 500. Do zoznamu neuvádzajte tituly odbornej literatúry ani päť titulov toho istého autora.