Štátna jazyková škola v Košiciach

Ako sa prihlásiť

Na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka sa môžete prihlásiť každý školský rok:

Termíny písomných skúšok na jeseň 2017 sú nasledovné:

anglický jazyk      20.10.2017 
ruský jazyk           20.10.2017

Termín ústnej skúšky  je 10.11.2017.

zaplatením poplatku a doručením kompletne a správne vyplnenej a podpísanej prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení (napr. kópia ústrižku).

Poplatok za všeobecnú štátnu skúšku z jazyka môžete zaplatiť

Doklad o zaplatení si uschovajte a prineste so sebou na písomnú časť skúšky. Rovnako je potrebné priniesť si občiansky preukaz.

Prihlášku je potrebné vyplniť kompletne. V časti Prečítaná literatúra je potrebné uviesť zoznam 5 diel beletrie od autorov píšucich v jazyku, z ktorého budete robiť skúšku, pričom celkový počet strán je najmenej 500. Do zoznamu neuvádzajte tituly odbornej literatúry ani päť titulov toho istého autora.