Štátna jazyková škola v Košiciach

Štátne skúšky - všeobecné informácie

Skúšky sa konajú spravidla v dvoch termínoch počas školského roka:

Presný termín konania skúšok bude kandidátom oznámený a bude tiež zverejnený na informačnej tabuli školy a na internetovej stránke.

Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať po dovŕšení 18. roku veku. V prípade, že kandidát nemá požadovaný vek v čase skúšky, ale dosiahne ho v krátkom čase, môže písomne požiadať riaditeľa školy o výnimku.

 

Jesenný termín:

Základná / Všeobecná štátna jazyková skúška  z anglického jazyka:

písomná časť sa bude konať 

ústna časť sa bude konať 

 

Všeobecné informácie

Na škole možno vykonať
základnú štátnu jazykovú skúšku (1. stupeň náročnosti, B2),
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti, C1-C2),
odbornú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti, C1-C2),
špeciálnu štátnu jazykovú skúšku (3. stupeň náročnosti, C2), pre odbor tlmočnícky alebo prekladateľský,

z jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a talianskeho a slovenského jazyka pre cudzincov, pritom nemusíte byť poslucháčom našej školy. V prípade záujmu vykonať štátnu jazykovú skúšku z iného jazyka, napr. z maďarského, ruského, a pod., organizujeme skúšku, ak máme predbežne prihlásených dostatočný počet záujemcov, ktorých pozveme na skúšku.

Skúšky sa konajú spravidla v dvoch termínoch počas školského roka:

jarný termín – uzávierka prijímania prihlášok je 31. marca
jesenný termín – uzávierka prijímania prihlášok je 16. septembra

Prihláška na stiahnutie je v časti „PRIHLÁŠKY, TERMÍNY“.

Na webovej stránke v časti SKÚŠKY sú podrobné informácie o písomnej časti skúšky a tematické okruhy a sylaby na ústnu časť štátnych jazykových skúšok z jednotlivých ponúkaných jazykov, takže sa každý uchádzač môže pripravovať aj bez absolvovania prípravného kurzu. Študijné materiály externým záujemcom o skúšku jazyková škola neposkytuje. Po stiahnutí a vypísaní prihlášky z našej webovej stránky s vlastnoručným podpisom ju môžete zaslať na adresu jazykovej školy alebo priniesť osobne na sekretariát jazykovej školy, Hlavná 113, Košice.