Štátna jazyková škola v Košiciach

Organizácia školského roka 2019/2020

 Organizácia školského roka 2019/2020 tu