Štátna jazyková škola v Košiciach

Foreigners

Courses in Slovak language for foreigners are being held in room no. 315 / 317 on the 2nd floor. The courses start in September and end in June.  The cost of one course is 255€ for the whole academic year.

Teaching is twice a week for 90 minutes.

Course schedule:
1st course: Tuesday at 15:45 and Friday at 15:45
2nd course: Tuesday  at 14:00 and Friday at 14:00
All foreigners who need the confirmation of attendance are bound to attend course in Slovak language for foreigners.

The confirmation of attendance is given out by the headmaster of the school.
 

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov prebiehajú v miestnosti č.315 / 317 na 2. poschodí, vyučujúcimi sú   Mgr. Puzderová a Mgr. Hrabkovská.
Kurz prebieha od septembra do júna a stojí 255€.
Vyučovanie je 2x týždenne po 90 minút.

Rozvrh hodín:
1. kurz: utorok o 15:45 a piatok o 15:45
2. kurz: utorok o 14:00 a piatok o 14:00
Všetci cudzinci, ktorí potrebujú potvrdenie o návšteve jazykovej školy sú povinní navštevovať kurz slovenského jazyka pre cudzincov.

Potvrdenie o návšteve školy vydáva riaditeľ školy.