Štátna jazyková škola v Košiciach

Jazyky

Na škole sa vyučujú viaceré cudzie jazyky v rôznych vzdelávacích programoch, pričom študenti nemusia absolvovať celý program, ale len tú  časť, o ktorú majú záujem

Anglický jazyk  -  Vyučuje sa základný, stredný a vyšší kurz, pričom každý kurz trvá 2 roky

                         -  Záujemcovia o štátnu skúšku môžu absolvovať štátnicovú prípravu

                         - Takmer každý kurz má rozsah 4 hodiny týždenne, teda 2x90 minút

                         - Organizujú sa aj konverzačné kurzy a špeciálne kurzy zamerané na gramatiku, ako aj kurz 

                              angličtiny pre seniorov

                              

Nemecký jazyk - Vyučuje sa základný, stredný a vyšší kurz, pričom každý kurz trvá 2 roky

                         -  Záujemcovia o štátnu skúšku môžu absolvovať štátnicovú prípravu

                         - Každý kurz má rozsah 4 hodiny týždenne, teda 2x90 minút

                         - Organizujú sa aj konverzačné kurzy

Španielsky jazyk - Vyučuje sa základný kurz, ktorý trvá 2 roky

                            - Každý kurz má rozsah 2 hodiny týždenne, teda 1x90 minút

Taliansky jazyk - Vyučuje sa základný kurz, ktorý trvá 2 roky

                         - Každý kurz má rozsah 2 hodiny týždenne, teda 1x90 minút

Maďarský jazyk - Vyučuje sa základný kurz, ktorý trvá 2 roky

                          - Každý kurz má rozsah 2 hodiny týždenne, teda 1x90 minút