Štátna jazyková škola v Košiciach

Slovenský jazyk

V školskom roku 2023/2024 nie je otvorený kurz slovenského jazyka pre cudzincov.