Štátna jazyková škola v Košiciach

Slovenský jazyk

Slovenčina pre cudzincov

základný kurz (úroveň A1-A2) 4 hodiny týždenne / 2x90 minút 240€ / školský rok
stredný kurz (úroveň B1-B2.1) 4 hodiny týždenne / 2x90 minút 240€ / školský rok

 

v rámci podnikateľskej činnosti (cena závisí od počtu prihlásených a dĺžky trvania kurzu)

polointenzívny / intenzívny  kurz slovenčiny 3 mesiace / 5 mesiacov / 10 mesiacov
slovenčina pre štúdium na VŠ  
individuálne hodiny slovenčiny