Štátna jazyková škola v Košiciach

Kontakt

 

Jazyková škola

Adresa:
Hlavná 113
04001 Košice

Telefón: 
info  0907448040 
zborovňa  055-6220498 (po 15. hod)

E-mail: info@sjs.sk

IČO: 35514868

DIČ: 2020789650

Údaje pre platbu internetbankingom:

číslo účtu IBAN: SK1481800000007000354708

Variabilný symbol: podľa jazyka, ANJ: 01 NEJ: 02 FRJ: 03 RUJ: 04 SJ pre cudzincov: 05  ŠPJ:06  TJ:07  MJ:08
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: skratka jazyka (ANJ/NEJ/FRJ/RUJ/SJ/ŠPJ/TJ/MJ) + meno poslucháča