Štátna jazyková škola v Košiciach

Zmluvy, objednávky, faktúry

Podľa zákona 546/2010 Z. z. sme povinní zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a dokumenty našej organizácie.

Nové zmluvy sú zverejnené na webovej stránke https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/jazykove-skoly/jazykova-skola-kosice/.

Zmluvy, objednávky, faktúry a dokumenty sú zverejnené na stránke zriaďovateľa KSK.