Štátna jazyková škola v Košiciach

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňujeme alebo poskytujeme dotknutým osobám nasledovné informácie:

 

https://WWW.OSOBNYUDAJ.SK/INFORMOVANIE/35514868