Štátna jazyková škola v Košiciach

Uznania kreditov

uznania kreditov zamestnancom školy

 

Vykonanie druhej atestácie

Dňa 10.05.2018 vykonala naša kolegyňa Mgr. Lívia Hrabkovská druhú atestáciu podľa § 50 zákona č. 317/209 Z.z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.