Štátna jazyková škola v Košiciach

Rozvrh

ROZVRH HODÍN 2021/2022

Presný rozpis kurzov podľa dní a času spolu s informáciami o vyučujúcich a miestnostiach nájdete pri jednotlivých jazykoch.

Vysvetlivky: napr. A II/3:             A = anglický jazyk, II = 2. ročník, 3 = 3. skupina

Anglický jazyk

Nemecký jazyk 

Francúzsky jazyk 

Ruský jazyk 

Španielsky jazyk 

Taliansky jazyk 

Maďarský jazyk 

Slovenský jazyk