Štátna jazyková škola v Košiciach

Rozvrh

ROZVRH HODÍN 2023/2024

Presný rozpis kurzov podľa dní a času spolu s informáciami o vyučujúcich a miestnostiach nájdete pri jednotlivých jazykoch.

Vysvetlivky: napr. A II/1:             A = anglický jazyk, II = 2. ročník, 1 = 1. skupina

Anglický jazyk

Nemecký jazyk 

Španielsky jazyk 

Taliansky jazyk 

Maďarský jazyk