Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk

2020 / 2021

Ročník

Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. A I/1 010101

pondelok

16:50 - 18:20

317 Puzderová
A I/2 010102

pondelok

štvrtok

15:10 - 16:40

15:45 - 17:15

315 Hrabkovská
2. A II/1 010201

utorok

štvrtok

19:15 - 20:45

19:15 - 20:45

321 Puzderová
A II/2 010202

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

315 Hrabkovská
3.
 
A III/1 010301

pondelok

streda

16:50 - 18:20

15:45 - 17:15

315 Hrabkovská
4.
 
A IV/1 010401

utorok

štvrtok

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

321 Puzderová
A IV/2 010402

utorok

štvrtok

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

321 Puzderová
5.  A V/1 010501

pondelok

streda

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

318 Vasiľová
A V/2 010502

pondelok

streda

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

318 Vasiľová
A V/3 010503

pondelok

piatok

18:30 - 20:00

15:45 - 17:15

315 Hrabkovská
6. A VI/2 010602

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

317 Puzderová
  A VI/p 010603

utorok

štvrtok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

321 Puzderová

 

 

prípravný na ŠJS

            B2

 

A /za1 010801

streda

piatok

15:45 - 17:15

17:30 - 19:00

317 Puzderová

prípravný na ŠJS

            C1

 

A /vš1 010803

pondelok

streda

18:30 - 20:00

17:30 - 19:00

317 Puzderová
A /vš 2 010804

streda

piatok

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

315 Hrabkovská

prípravný na

špec. ŠJS - C2

prekl.ádateľstvo

A /pr 010808 pondelok

15:45 - 17:15

17:30 - 19:00

217 Trličová
kurz pre seniorov A /s 010807 utorok 15:45 - 17:15 315 Hrabkovská