Štátna jazyková škola v Košiciach

Maďarský jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2020 / 2021

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
3. M III/1 080301 streda 16:15 - 17:45 309 Tóthová