Štátna jazyková škola v Košiciach

Nemecký jazyk

2020 / 2021

Ročník

Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
1. N I/1

020101

pondelok

štvrtok

17:30 - 19:00

15:45 - 17:15

310 Zavatčanová
2. N II/1 020201

utorok

štvrtok

15:45 - 17:15

17:30 - 19:00

310 Zavatčanová
3. N III/1 020301

utorok

piatok

17:30 - 19:00

15:45 - 17:15

310 Zavatčanová
5. N V/1 020501

pondelok

piatok

16:30 - 18:00

15:45 - 17:15

312 Kušnírová

prípravný na ŠJS

            C1

N /vš 020701

pondelok

piatok

18:10 - 19:40

17:30 - 19:00

312 Kušnírová