Štátna jazyková škola v Košiciach

Ruský jazyk

2020/2021

Ročník

Skupina VS Dni Časy Trieda Vyučujúci
3. R III/1 040201 utorok 17:30 - 19:00 318 Veľková