Štátna jazyková škola v Košiciach

Taliansky jazyk

ROZVRH NA ŠK. ROK  2020 / 2021

Ročník Značka VS Deň Čas Trieda Vyučujúci
3. T III/1 070301

štvrtok

16:30-18:00

322 Lengyelová