Štátna jazyková škola v Košiciach

Vyhláška MŠ SR o jazykovej škole a skúšobný poriadok

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole