Štátna jazyková škola v Košiciach

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne Jazyková škola, Hlavná 113, Košice nedisponuje voľným pracovným miestom