Štátna jazyková škola v Košiciach

Informácie o kurzoch na t.č. 0907 448 040

Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov ponúkame uchádzačom (okrem začiatočníkov) možnosť absolvovať diagnostický test. Termín testu si môžete dohodnúť telefonicky alebo osobne v zborovni školy od 15:00 do 15:40 (t.č. 0556220498) - platí počas školského roka.

             

staršie aktuality