Štátna jazyková škola v Košiciach

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2023/2024 TU