Štátna jazyková škola v Košiciach

Maďarský jazyk

Maďarský jazyk - Vyučuje sa základný kurz, ktorý trvá 2 roky

                          - Každý kurz má rozsah 2 hodiny týždenne, teda 1x90 minút