Štátna jazyková škola v Košiciach

Maďarský jazyk

Maďarský jazyk - Vyučuje sa stredný kurz, ktorý trvá 2 roky

                          - Každý kurz má rozsah 4 hodiny týždenne, teda 2x90 minút