Štátna jazyková škola v Košiciach

Bezpečnosť na školách

KYBERŠIKANA

https://www.sjs.sk/data/uploads/dokumenty/kybersikana.pdf

NENÁVISTNÉ PREJAVY

https://www.sjs.sk/data/uploads/dokumenty/nenavistne-prejavy-online.pdf

NÁSILNÝ EXTRÉMIZMUS

https://www.sjs.sk/data/uploads/dokumenty/radikalizacia-a-nasilny-extremizmus.pdf