Štátna jazyková škola v Košiciach

Poplatky

 POPLATKY PRE ŠK. ROK 2021/2022 

platné od 6.9.2021

(ceny sú vrátane zápisného vo výške 15€)

 

Poplatok za kurz

4 hodiny týždenne

2 hodiny týždenne

dospelý poslucháči

            240 €

          140 €          

študenti SŠ / VŠ

           170 €

          110 € 

špeciálny kurz SJ pre cudzincov

 

 255€  

prípravný kurz na štátne jazykové skúšky

           245 €

 

 Študenti majú zľavu do veku 25 rokov a musia sa preukázať potvrdením o návšteve školy.

Štátna jazyková skúška

Poslucháči JŠ Externí záujemcovia

základná / všeobecná / špeciálna

100€ 150€
Odborná  

55€

 

Poplatok za vydanie Osvedčenia o jazykovej

spôsobilosti z cudzieho jazyka

dospelí poslucháči 50€
študenti  25€

 

Údaje pre platbu internetbankingom:

číslo účtu IBAN: SK1481800000007000354708

Variabilný symbol: podľa jazyka, ANJ:01  NEJ:02   FRJ:03   RUJ:04   SJ:05   ŠJ:06   TJ:07   MJ:08

Konštantný symbol: 0308

Poznámka: skratka jazyka (ANJ/NEJ/FRJ/RUJ/SJ/ŠJ/TJ/MJ) + meno poslucháča

Ak poslucháč navštevuje viac kurzov, zápisné platí iba raz