Štátna jazyková škola v Košiciach

Poplatky

 POPLATKY PRE ŠK. ROK 2020/2021 - 2. polrok

platné od januára 2021

(ceny sú vrátane zápisného vo výške 15€)

Poplatok za kurz

4 hodiny

týždenne

2 hodiny

týždenne

dospelý poslucháč

135€ 85€

študent SŠ / VŠ

100€ 65€

špeciálny kurz SJ pre cudzincov

 

150€  

prípravný kurz na štátne jazykové skúšky

125€  

 Študenti majú zľavu do veku 25 rokov a musia sa preukázať potvrdením o návšteve školy.

Štátna jazyková skúška

Poslucháči JŠ Externí záujemcovia

základná / všeobecná / špeciálna

100€ 150€
Odborná  

55€

 

Poplatok za vydanie Osvedčenia o jazykovej

spôsobilosti z cudzieho jazyka

dospelí poslucháči 50€
študenti  25€

 

Údaje pre platbu internetbankingom:

číslo účtu IBAN: SK1481800000007000354708

Variabilný symbol: podľa jazyka, ANJ:01  NEJ:02   FRJ:03   RUJ:04   SJ:05   ŠJ:06   TJ:07   MJ:08

Konštantný symbol: 0308

Poznámka: skratka jazyka (ANJ/NEJ/FRJ/RUJ/SJ/ŠJ/TJ/MJ) + meno poslucháča

Ak poslucháč navštevuje viac kurzov, zápisné platí iba raz