Štátna jazyková škola v Košiciach

Poplatky

 POPLATKY PLATNÉ OD JANUÁRA  DO JÚNA 2024

 

Poplatok za kurz

4 hodiny týždenne

2 hodiny týždenne

dospelí poslucháči

          150€

         100€          

študenti SŠ / VŠ

          110€

           70€ 

prípravný kurz na štátne jazykové skúšky

           170€

 

Poplatok nezahŕňa zápisné vo výške 20 €.

Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry.  Študenti VŠ majú zľavu do veku 25 rokov a musia sa preukázať potvrdením o návšteve školy.

Štátna jazyková skúška

Poslucháči JŠ Externí záujemcovia

základná / všeobecná / špeciálna

120€ 150€
Odborná  

 60€

 

Poplatok za vydanie Osvedčenia o jazykovej

spôsobilosti z cudzieho jazyka

dospelí poslucháči 50€
študenti  25€

 

Údaje pre platbu internetbankingom:

číslo účtu IBAN: SK1481800000007000354708

Variabilný symbol: podľa jazyka, ANJ:01  NEJ:02   FRJ:03   MJ:04   RJ:05   ŠJ:06   TJ:07   SJ:08

Konštantný symbol: 0308

Poznámka: skratka jazyka (ANJ/NEJ/FRJ/RUJ/SJ/ŠJ/TJ/MJ) + meno poslucháča

Ak poslucháč navštevuje viac kurzov, zápisné platí iba raz