Štátna jazyková škola v Košiciach

Prihláška, termíny

Na  štátnu jazykovú skúšku  sa môžete prihlásiť každý školský rok:

 

Podmienkou prihlásenia je zaplatenie poplatku (viď POPLATKY) a doručenie kompletne a správne vyplnenej a podpísanej prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení (napr. kópia ústrižku).

prihláška na štátnu jazykovú skúšku

Poplatok za  štátnu skúšku z jazyka môžete zaplatiť

Doklad o zaplatení si uschovajte a prineste so sebou na písomnú časť skúšky. Rovnako je potrebné priniesť si občiansky preukaz.

Prihlášku je potrebné vyplniť kompletne. V časti Prečítaná literatúra je potrebné uviesť zoznam najmenej 3 diel beletrie pre základnú štátnu jazykovú skúšku a 5 diel beletrie pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku od autorov píšucich v jazyku, z ktorého budete robiť skúšku. 

 

TERMÍNY ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK 2023/2024 - jarný termín

písomná časť:

všeobecná ŠJS z nemeckého jazyka: 6.5.2024

základná ŠJS z anglického jazyka:     7.5.2024

všeobecná ŠJS z anglického jazyka:  9.5.2024

špeciálna ŠJS z anglického jazyka-prekladateľský odbor: 20.5.2024

 

ústna časť:

všeobecná ŠJS z nemeckého jazyka: 27.5.2024

základná ŠJS z anglického jazyka:        5.6.2024

všeobecná ŠJS z anglického jazyka:     6.6.2024

špeciálna ŠJS  z anglického jazyka-prekladateľský odbor: 10.6.2024