Štátna jazyková škola v Košiciach

Prihláška, termíny

Na  štátnu jazykovú skúšku  sa môžete prihlásiť každý školský rok:

 

Podmienkou prihlásenia je zaplatenie poplatku (viď POPLATKY) a doručenie kompletne a správne vyplnenej a podpísanej prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení (napr. kópia ústrižku).

prihláška na štátnu jazykovú skúšku

Poplatok za  štátnu skúšku z jazyka môžete zaplatiť

Doklad o zaplatení si uschovajte a prineste so sebou na písomnú časť skúšky. Rovnako je potrebné priniesť si občiansky preukaz.

Prihlášku je potrebné vyplniť kompletne. V časti Prečítaná literatúra je potrebné uviesť zoznam najmenej 3 diel beletrie pre základnú štátnu jazykovú skúšku a 5 diel beletrie pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku od autorov píšucich v jazyku, z ktorého budete robiť skúšku. 

 

TERMÍNY ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK 2020/2021:

Základná štátna jazyková skúška – písomná časť 6.5.2021

Všeobecná štátna jazyková skúška – písomná časť 7.5.2021

Špeciálna štátna skúška, AJ - odbor prekladateľský – písomná časť 28.5.2021

Základná štátna jazyková skúška  – ústna časť 8.6.2021

Všeobecná štátna jazyková skúška – ústna časť 9.6. 2021

 Špeciálna štátna skúška, AJ - odbor prekladateľský – ústna časť 18.6.2021