Štátna jazyková škola v Košiciach

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

V školskom roku 2020/2021 prebieha prípravný kurz na prekladateľskú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.