Štátna jazyková škola v Košiciach

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

V školskom roku 2023/2024 prebieha prípravný kurz na prekladateľskú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.