Štátna jazyková škola v Košiciach

Ponuka kurzov

Ponúkame tieto kurzy

Počet hodín

Ročný počet hodín v základných, stredných, vyšších a prípravných kurzoch je 140, vyučovanie prebieha od septembra do júna v pracovných dňoch, okrem dní školských prázdnin a štátnych sviatkov.

Týždenný počet hodín je 4.

Týždenné vyučovanie je spravidla rozdelené do 2 dní po 90 minút.

V kurzoch s dotáciou 2 vyučovacie hodiny do týždňa je celkový počet hodín 70 a vyučovanie prebieha jedenkrát za týždeň.

Termíny kurzov

Interné kurzy majú vyučovanie v týchto časoch:

Pondelok 15.10-16.40 16.50-18.20 18.30-20.00
Utorok 15.45-17.15 17.30-19.00  
Streda 15.45-17.15 17.30-19.00  
Štvrtok 15.45-17.15 17.30-19.00  
Piatok 15.45-17.15 17.30-19.00  

Ponúkame aj online, resp. hybridné kurzy.