Štátna jazyková škola v Košiciach

Osvedčenia

Osvedčenia sa vydávajú poslucháčom po ukončení jednotlivých kurzov (základného, stredného, vyššieho). Podmienkou vydania tohto osvedčenia je úspešné napísanie testu v príslušnom ročníku, ktorým daný kurz končí.