Štátna jazyková škola v Košiciach

SYLABY

otvoríte kliknutím na odkaz

SYLABY ANGLICKÝ JAZYK - ZÁKLADNÁ ŠJS

                  SYLABY ANGLICKÝ JAZYK - VŠEOBECNÁ ŠJS             

SYLABY NEMECKÝ JAZYK - VŠEOBECNÁ ŠJS

SYLABY MAĎARSKÝ JAZYK - ZÁKLADNÁ ŠJS

SYLABY RUSKÝ JAZYK - ZÁKLADNÁ ŠJS